O’TKAN KUNLAR - Abdulla Qodiriy

O’TKAN KUNLAR

By Abdulla Qodiriy

  • Release Date: 2016-04-24
  • Genre: Historical
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Read O’TKAN KUNLAR by Abdulla Qodiriy book description and reviews

O’TKAN KUNLAR Abdulla Qodiriy ebook - epub

Modomiki, biz yangi davrga oyoq qo‘ydik, bas, biz har bir yo‘sunda ham shu yangi davrning yangiliklari ketidan ergashamiz va shunga o‘xshash dostonchiliq, ro‘monchiliq va hikoyachiliqlarda ham yangarishg‘a, xalqimizni shu zamonning «Tohir-Zuhra»lari, «Chor darvesh»lari, «Farhod-Shirin» va «Bahromgo‘r»lari bilan tanishdirishka o‘zimizda majburiyat his etamiz. 
Yozmoqqa niyatlanganim ushbu — «O‘tkan kunlar», yangi zamon ro‘monchilig‘i bilan tanishish yo‘lida kichkina bir tajriba, yana to‘g‘risi, bir havasdir. Ma’lumki, har bir ishning ham yangi — ibtidoiy davrida talay kamchiliklar bilan maydong‘a chiqishi, ahllarining yetishmaklari ila sekin-sekin tuzalib, takomulga yuz tutishi tabiiy bir holdir. Mana shuning daldasida havasimda jasorat etdim, havaskorlik orqasida kechaturgan qusur va xatolardan cho‘chib turmadim. 
Moziyg‘a qaytib ish ko‘rish xayrlik, deydilar. Shunga ko‘ra mavzu’ni moziydan, yaqin o‘tkan kunlardan, tariximizning eng kirlik, qora kunlari bo‘lg‘an keyingi «xon zamonlari»dan belguladim. 
Abdulla Qodiriy (Julqunboy)

tags: O’TKAN KUNLAR by Abdulla Qodiriy eBOOK; O’TKAN KUNLAR ePUB; O’TKAN KUNLAR Audiobook; Abdulla Qodiriy; Historical books.

User Comments